Make Up Tuấn Đinh

• Địa chỉ: 111/16 châu văn liêm. Ninh kiều. Cần thơ

• Số điện thoại: 0939216737 (Tuấn)

• Email: makeuptuandinh@gmail.com

• Cưới Hỏi Việt Nam: http://MakeUpTuanDinh.cuoihoivietnam.com

• Facebook: https://www.facebook.com/tuan.dinh.39948/about